עסקת קרדיט לאומי קארד


בוצעו עבודות תשתית

תאילנד באוקטובר 2013


סנכרון שלט הוט אדום