פסק דין אפרופים


אך בלילה אקורדים האם לפנות לקבלת עזרה במצבי מצוקה ולמי? - מיועד לכיתות ח'-י' מטרת הפעילות: להגדיר ולהגדיל בקרב התלמידים את החלופות לפניה לקבלת עזרה במצבים...

צביטה בלב ספר


שווה לנסות איכסה פיכסה מה מסכן אותי ומה מחסן אותי – מיועד לכיתות ח'-ט' מטרת הפעילות: להגביר את המודעות בקרב התלמידים לגורמים היכולים להשפיעה על מידת המוגנות שלהם...